Jerry Bridges

Jerry Bridges

Jerry Bridges (1929-2016) was een internationaal bekend medewerker van De Navigators, schrijver en spreker. Hij werd geboren in Texas (Verenigde Staten) en kwam tot bekering toen hij achttien was. Vanaf die dag las hij dagelijks in de Bijbel; iets waarmee hij niet meer is opgehouden.

Bridges vocht mee als officier bij de marine tijdens de Korea-oorlog. Toen hij met een collega een bijeenkomst van De Navigators bijwoonde, werd hij geraakt: hier moest hij zijn. Hij leerde De Navigators beter kennen, bezocht conferenties en ontmoette Dawson Trotman, die hem in 1955 een baan aanbood op het hoofdkantoor. 

                Meer dan zestig jaar werkte Jerry Bridges bij De Navigators, onder andere als spreker bij internationale conferenties. Door zijn toespraken en boeken hielp hij velen de diepe betekenis van Bijbelse genade te (her)ontdekken.

Theologisch combineerde Bridges het streven naar heiliging en de oefening in godsvrucht met de nadruk op Gods genade. Hij was overtuigd van de doorwerking van het evangelie op het dagelijks leven: discipelschap was voor hem geen kwestie van ‘moeten’, maar van genade die ons eraan herinnert dat ‘onze slechtste dagen nooit zo erg zijn dat we buiten het bereik van Gods genade zijn, en onze beste dagen nooit zo goed dat we Zijn genade niet nodig hebben’ (uit Inzet en genade).

Van deze auteur: