Doneren

Stichting Novapres is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift helpt ons om de doordenking van het christelijk geloof en de christelijke levensheiliging te bevorderen in binnen- en buitenland. In Nederland gebeurt dit vooral door het publiceren van boeken.

De stichting ondersteunt diverse zendings- en evangelisatieprojecten, waarbij a.) rekening wordt gehouden met de duurzaamheden van een organisatie, b.) onderzocht wordt wat de hefboomwerking is van de ondersteuning (hoe projecten en trainingsmaterialen in hun doelen en uitwerking boven zichzelf uitstijgen; c.) de voorkeur uitgaat naar projecten waarin (vooral) locals werkzaam zijn.