Verlangen naar God

Door A.W. Tozer

‘Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!’ Dit verlangen naar een vertrouwelijke relatie met God is het erfdeel van iedere volgeling van Christus. In Verlangen naar God  bespreekt A.W. Tozer hoe de gelovige zich dit erfdeel eigen mag maken. Hij beschrijft in heldere taal hoe God aanwezig is en ook nu nog spreekt door Zijn Woord. Ook wijst hij op de genade van God en bespreekt daarbij een groot aantal Bijbelpassages. Elk hoofdstuk sluit af met een gebed, zodat de lezer in alle ootmoed het gelezene bij God kan brengen.

Verlangen naar God is tijdloos, informatief en inspirerend. Een bemoedigend boek voor iedere christen die wil leren rusten aan het Vaderhart van God, en ernaar verlangt om Hem beter te kennen.

Voor deze nieuwe uitgave van Verlangen naar God is de vertaling geheel herzien en aangepast aan het hedendaags Nederlands. De behandelde Bijbelgedeelten worden weergegeven in de Herziene Statenvertaling.

Auteurs

A.W. Tozer

ISBN

9789063183301

Uitvoering

Gebonden

Omvang

128 p.

Auteur:

A.W. Tozer Aiden Wilson Tozer (1897-1963) werd geboren in Pennsylvania en kwam als tiener tot bekering. Hij ontwikkelde een intensief gebeds- en Bijbelstudieleven. Op zijn 22e werd hij predikant. Tozer was verbonden aan de CAMA, een internationale zendingsorganisatie. In 1931 begon hij als schrijver met een maandelijkse column voor Alliance Weekly, een uitgave van de CAMA. In […]

Ook van deze auteur: