Christelijk heidendom & het Evangelie

Wat gebeurt er als mensen gaan geloven in een beeld dat zijzelf van God gemaakt hebben?

Al jaren achtereen verlaten tientallen duizenden mensen de grote traditionele kerken. Anderen blijven achter maar zonder veel enthousiasme.
Als oorzaken worden genoemd: secularisatie, urbanisatie en individualisering.
De schrijver bevestigt dit, maar geeft aan dat er een nog diepere oorzaak is: de God van de Bijbel is ingeruild voor een god die past in het
consumptieve welvaartsdenken.
Wat betekent dit christelijke heidendom voor het denken over God, geloof en de Gemeente?
Wat voor invloed heeft dit op het beleven van de kerkdienst, pastoraat en evangelisatie?
Naast felle kritiek is het grootste deel van dit boek ingeruimd voor de boodschap van van het Evangelie. Welke hervorming in het denken is nodig om
te komen tot vernieuwing en vitalisering van de kerk?

Auteurs

Henk Poot

ISBN

9789063182540

Uitvoering

Paperback

Omvang

206 p.