De boodschap van Ruth

Vleugels om onder te schuilen

‘Het prachtigste complete werk, op kleine schaal, dat ooit geschreven werd, een ethische verhandeling in de vorm van een idylle,’ aldus Goethe over het bijbelboek Ruth.<br>
Zij gaat over gewone mensen in alledaagse omstandigheden. Noömie, die na veel verdriet, armoede en hongersnood uiteindelijk vrede en rust vindt. Ruth de jonge immigrant uit Moab, die zichzelf verbindt met haar schoonmoeder Noömie en met de God van Noömie. En Boaz, die met Ruth trouwt en daardoor een plaats in Gods geschiedenis met Israël krijgt. Zowel koning David als Jezus stammen van hem af.
In zijn tekst-voor-tekstverklaring brengt David Atkinson de boodschap van dit meeslepende verhaal duidelijk naar voren: God voorziet.

ISBN

9789063183042

Uitvoering

Paperback

Omvang

240 p.

Ook van deze auteur: