De boodschap van Joël, Micha en Habakuk

Joël, Micha en Habakuk – deze oude profeten zijn ongekend relevant voor de gemeente van nu. Zij leggen grote nadruk op het belang van het luisteren naar wat God zegt in tijden van tegenspoed, ongehoorzaamheid en ramp. Joël, kijkend naar de brokstukken om zich heen, profeteert van een tijd waarin de Geest van God wordt uitgestort.
Micha verklaart dat Gods straf voor de ongerechtigheid van de mens een feit is, maar dat zij die Hem trouw blijven gespaard zullen worden.
Oog in oog met de verwoesting van het land, de heilige stad en het volk spreekt Habakuk van God en het plan met de mensheid dat Hij uitwerkt.
Deze profeten spraken tot het volk op straat en op de markt en spoorden mensen aan God te gehoorzamen en te dienen.
David Prior gelooft dat de gemeente haar boodschap en haar waarden naar de mensen moet brengen. Dit zal hoop brengen aan een land dat onder Gods oordeel staat.

Auteurs

David Prior

ISBN

9789063183080

Uitvoering

Paperback

Omvang

384 p.